• Onderwijs

  Onderwijs

 • Voeding & gezondheid

  Voeding & gezondheid

 • Wezenzorg

  Wezenzorg

 • Evangelisatie

  Evangelisatie

Stichting Timotheos

De stichting Timotheos haalt in Nederland geld op voor het werk van de Timotheos Foundation in Malawi. In Malawi zijn voor Timotheos drie Nederlandse veldwerkers actief. De Timotheos Foundation in Malawi is in 2011 opgericht op initiatief van de Malawiaanse Reformed Presbyterian Church.

Malawi

Malawi, een land in Afrika, telt 15 miljoen inwoners en behoort tot de armste landen op de wereld. De afwezigheid van delfstoffen, het ontbreken van een zeehaven, de traditionele gerichtheid op de verbouw van thee en tabak op plantages zorgen samen met het lage opleidingsniveau van de bevolking voor een dramatische economische situatie. 65,3% van de Malawiaanse bevolking leeft volgens de VN onder de armoedegrens. Daaroverheen is de aidsepidemie gekomen, die een belangrijk deel van de economisch productieve middengeneratie heeft weggevaagd.

Werkgroep Alblasserdam

In december 2015 is door tien jongeren in Alblasserdam een werkgroep voor de stichting Timotheos opgericht. De Alblasserdamse werkgroep wil het werk van de stichting Timotheos en de veldwerkers in Malawi steunen en houdt daarom jaarlijkse enkele acties om geld in te zamelen.

De groep jongeren richtten deze werkgroep op nadat in hun kerkelijke gemeente door één van de veldwerkers een presentatie werd gegeven over het leven van (wees)kinderen in Malawi. Eén van de jongeren vertelt: “Tijdens de presentatie van veldwerkster Bep Klok kregen we een inkijkje in het werk dat Timotheos doet in Malawi. Hulp verlenen en onderwijs geven aan veelal weeskinderen die -als ze al worden opgevangen- vaak moeten werken en geen mogelijkheid krijgen om onderwijs te volgen. De vaak schrijnende situaties zorgen ervoor dat hulp, onderwijs en soms opvang voor veel kinderen hard nodig is. Bij het zien van deze trieste omstandigheden waarin de mensen in Malawi leven en het mooie werk dat de Timotheos Foundation mag doen, hebben we besloten om een werkgroep te starten om het werk in Malawi te steunen.”