De stichting Timotheos haalt in Nederland geld op voor het werk van de Timotheos Foundation in Malawi. Namens Timotheos zijn in Malawi twee Nederlandse veldwerkers actief. De Malawiaanse Timotheos Foundation is op 10 juni 2011 opgericht. Het initiatief daartoe is genomen door de synode van de Reformed Presbyterian Church (RPC).

De RPC vroeg om hulp toen de problemen voor veel weeskinderen en jongelui steeds groter werden: “Sinds 1998 hebben we als kerk veel problemen ondervonden door de situatie dat veel weeskinderen en jongelui niet naar school kunnen omdat ze het schoolgeld niet kunnen betalen en doordat veel kerkleden niet kunnen lezen en schrijven. Vanaf die tijd hebben we getracht om een partner te vinden die ons wil helpen; helaas hebben we die in Malawi niet kunnen vinden. Toen we als kerk zagen dat de problemen groter en groter werden, hebben we de heren Charles Paundedi en Wim Akster verzocht een Non-Governmental Organization te starten om bovengenoemde problemen aan te pakken.”

Missie

De Timotheos Foundation heeft als doel het overbrengen van kennis door middel van training, onderwijs en hulpverlening aan (wees)kinderen en scholieren in Malawi met als doel de persoonlijke ontwikkeling en de gemeenschappelijke verbanden waarin men leeft.

De Muhasuwa secondary school, waar een aantal scholieren les ontvangt. Deze studenten worden via Timotheos van schoolgeld en andere benodigdheden voorzien.

De Muhasuwa secondary school, waar een aantal scholieren les ontvangt. Deze studenten worden via Timotheos van schoolgeld en andere benodigdheden voorzien.

Visie

Door Malawiërs te trainen en te ontwikkelen en hen uit te rusten met kennis en vaardigheden kan er voor een bestaansmogelijkheid gezorgd worden waarin men in grote mate zelfvoorzienend is en voor gezin, familie en vrienden (financiële) middelen heeft voor levensonderhoud en verdere ontwikkeling.